Tagarchief: BENG

AVZ-Group speelt in op BENG EN TOjuli

Foto-2-=-R&D
Lees het gehele artikel

‘Een beter milieu begint bij jezelf’, is dan een veelgebruikte uitspraak, die de AVZ-Group heeft omzet in actie met de aanstelling van een vaste milieu- en duurzaamheidsmanager in de persoon van Sabine Welman. Zij gaat zich focussen op duurzame productontwikkeling en certificaten, reductie van de CO2-footprint en belangrijke regelgeving die van toepassing is op de zonweringbranche, zoals de nieuwe energieprestatienorm BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).  

Zonwering speelt een grote rol

Sabine Welman constateert dat in de huidige architectuur met steeds grotere glasoppervlakten wordt gewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van vliesgevels in de projectbouw, maar ook in de particuliere bouw. “Primaire ontwerpbeslissingen zijn bepalend om aan de nieuwe BENG-eisen te voldoen. Over deze regelgeving willen wij onze klanten goed informeren, zodat zij op projectniveau weten hoe te scoren met zonwering. Wij voelen ons fulltime verantwoordelijk om verder invulling te geven aan het duurzaamheidstraject, door voorlichting te geven, maar ook door het ontwikkelen van gerichte producten, zoals onze nieuwe SolidScreen CW50. Een screen met 25 mm geleiders, speciaal ontwikkeld voor toepassing bij vliesgevels.” 

De duurzame solar motor toegepast bij de Alulux rolluikenlijn van

Oververhitting beperken

Naast de drie BENG-eisen wordt er ook een aanvullende eis gesteld om woon- en werkruimten in de zomer comfortabel en gezond te houden. Dat is de zogeheten TOjuli-eis. Deze eis dient het risico op oververhitting te beperken. “Om aan de TOjuli-eis te voldoen, is zonwering een absolute must”, weet Sabine Welman. “Het zorgt ervoor dat de warmte en het felle licht van de zon wordt tegengehouden en het binnenklimaat aangenaam en comfortabel blijft. Het bijkomend voordeel hiervan is dat er minder koelsystemen worden ingezet, wat wel 30% van de energiekosten kan besparen. Deze twee belangrijke voordelen van zonwering hebben hierdoor een positief effect op de BENG-1 eis en ook op de TOjuli-eis. Nieuwbouw en renovatieprojecten moeten voldoen aan de vier eisen – BENG 1-2-3 en TOjuli – van de energieprestatienorm BENG. Al deze (nieuwe) regelgeving op het gebied van duurzaamheid is gelieerd aan elkaar en kan overweldigend zijn. Om deze reden willen wij onze klanten hierover informeren en samen met hen deze transitie realiseren.” 

Focus op duurzame productontwikkeling

De eigen R&D afdeling van AVZ-Group kijkt naar de vraag uit de markt, denkt mee met de klant en is constant bezig met het (door)ontwikkelen en verbeteren van de eigen producten. Sabine Welman noemt de SolidScreen als voorbeeld. “Naast de bewezen ritstechniek en de hoogste klassen in TÜV-testen op het gebied van windbelasting en levensduur, heeft de SolidScreen ook als eerste in de zonweringbranche een DUBOkeur®, wat bewijst dat een product tot de meest milieuvriendelijke in zijn soort behoort. Dat wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse, LCA. Dan gaat het om het gehele proces: van grondstofkeuze, tot transport naar de klant en zelfs het uiteindelijke recyclen wanneer het product het einde van zijn levensduur heeft bereikt. De SolidScreen is ons eerste product met een DUBOkeur®, de rest van onze producten zal spoedig volgen.” 

De SolidScreen van AVZ-Group heeft als eerste in de zonweringbranche een DUBOkeur®, wat bewijst dat een product tot de meest milieuvriendelijke keuzes behoort.

Zonnekracht als motorbediening

Een nieuwe productontwikkeling op duurzaamheidsgebied is het toevoegen van een Solar motor aan het assortiment van AVZ-Group. Deze motor wordt aangedreven door energie uit zonnecellen en laadt zichzelf op. “Een wat oneerbiedige maar treffende vergelijking is de werking van een rekenmachine”, meent Sabine Welman. “In principe werkt dit systeem hetzelfde, alleen op grotere schaal. Solar producten hebben geen energietoevoer meer nodig. Een ander voordeel is dat de montage nog eenvoudiger is, omdat er minder boorgaten in de muur van het gebouw komen”. 

In deze fase kijkt AVZ-Group naar solar toepassing in hun rolluik- en screenproducten, maar wil dit in de toekomst verder uitbreiden naar andere productgroepen. “Solar is een van de vele voorbeelden met een positieve bijdrage aan het milieu”, besluit Sabine Welman. “Wij als AVZ-Group zijn ons ervan bewust dat we voor een gigantische uitdaging staan om onze planeet leefbaar te houden en we willen daarom met onze producten en onze partners investeren in een duurzame toekomst.”   

Nieuwe NTA 8800, beoordelingsrichtlijnen, opnameprotocollen en software ‘Energieprestatie van gebouwen’ beschikbaar

naamloos-1-kopieren-2
Lees het gehele artikel

NTA 8800 is een methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen. Door middel van beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen wordt er voor gezorgd dat de kwaliteit van het Energieprestatie Advies op basis van NTA 8800 is geborgd.

Op 1 juli 2020 zijn nieuwe versies gepubliceerd van NTA 8800 (NTA 8800:2020) en de opnameprotocollen, ISSO publicatie 75.1 voor utiliteitsgebouwen en ISSO publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen, evenals ISSO publicatie 54 ‘Energie Diagnose Referentie’. Bij de BRL 9500 U en W en BRL 9501 zullen wijzigingsbladen worden gepubliceerd.

In lijn met software berekening energieprestatie van gebouwen

Met de publicatie van bepalingsmethode NTA 8800:2020, de opnameprotocollen en de wijzigingsbladen bij de BRL-en, worden deze onderdelen van het Stelsel EPG in lijn gebracht met de geattesteerde software voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen.

Interpretaties en omissies

De ontwikkeling van de software heeft interpretaties en omissies in NTA 8800 naar voren gebracht. Deze werden bijgehouden en gepubliceerd in interpretatiedocumenten bij NTA 8800 en de opnameprotocollen. Deze interpretaties en omissies zijn nu geïntegreerd in NTA 8800:2020 en ISSO-publicatie 75.1 en ISSO-publicatie 82.1. Met de publicatie van de wijzigingsbladen van de BRL-en, is geborgd dat deze nieuwe versies ook worden aangewezen voor de Energieprestatie Advies certificering.

NTA 8800:2020, BRL-en 9500 U+W en 9501 en de opnameprotocollen zullen per 1 januari 2021 worden aangewezen in de bouwregelgeving. Alle onderdelen van het Stelsel EPG zijn hiermee in aanloop naar de inwerkingtreding op één lijn gebracht.

Stelsel EPG

Het stelsel EPG wordt ontwikkeld door NEN in opdracht van het Ministerie van BZK. De ontwikkeling van de bepalingsmethode NTA 8800 is uitgevoerd door NEN. Deze is vrij beschikbaar bij NEN. De ontwikkeling van de opnameprotocollen en beoordelingsrichtlijnen is belegd bij ISSO respectievelijk InstallQ.

Meer informatie

  • Voor informatie over het Stelsel EPG, ga naar www.gebouwenergieprestatie.
  • Voor informatie over NTA 8800, neem contact op met NEN-Klantenservice,
    telefoon 015 2 690 391 of e-mail naar klantenservice@nen.nl.
  • Voor inhoudelijke vragen over NTA 8800 of het normalisatieproces, kunt u terecht bij de NEN-consultants Rob Kotte of Katrien Volleman, telefoon 015 2 690 324 of e-mail naar bi@nen.nl.
  • Wilt u meer informatie over BRL 9500 en 9501, dan kunt u terecht op de website van InstallQ. De BRL-en zijn beschikbaar via https://kennisbank.isso.nl/.
  • Voor meer informatie over de ISSO-publicaties 75.1, 82.1 en 54, kunt u de website https://kennisbank.isso.nl/ raadplegen.

 

Lees het bericht op nen.nl

Serge Ferrari en bijna energieneutrale gebouwen (BENG)

Lees het gehele artikel

Bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn geen hype, maar vanaf 2021 simpelweg de norm. Sterker nog: de huidige EPB-eisen (EnergiePrestatie en Binnenklimaat – energie besparen en CO2-uitstoot verminderen) zullen strenger worden en opgaan in de nieuwe BENG-regels. Deze ontwikkelingen gaan ook de zonweringbranche aan en dus is ook doekfabrikant Serge Ferrari er mee bezig. 

Energieneutrale gebouwen worden gekenmerkt door hun E-peil dat lager ligt dan 30. Die waardes worden bereikt door een zo goed mogelijke thermische isolatie, een lage netto-energiebehoefte voor verwarming, ventilatie en het gebruik van hernieuwbare energie. “Een belangrijke extra factor die vaak over het hoofd wordt gezien, is bescherming tegen oververhitting”, constateert Specification Manager Vanessa Visconti van Serge Ferrari. “Zonwering blijkt dan een heel
belangrijke factor!” 

Over BENG
BENG is de afkorting voor bijna energieneutraal gebouw en wordt in 2020 (Nederland) en 2021 (België, en bij uitbreiding heel Europa) de gangbare energieprestatienorm voor nieuwbouw. Afhankelijk van het soort gebouw gebruikt een BEN-gebouw bijna geen energie meer voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Het E-peil voor een BEN-woning ligt lager dan E30. Voor een school of kantoor moet dat in België lager zijn dan E40. 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de energieprestatie van nieuwe gebouwen in Nederland bepaald door drie eisen: de maximale energiebehoefte in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar, het maximale primair fossiele energieverbruik en het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

In de aanloop naar de volledige integratie en toepassing van de nieuwe spelregels worden ze nu al geleidelijk ingevoerd. Dat traject is al 2015 begonnen en heeft zijn meest recente aanpassing op 2 februari van dit jaar gehad met het openstellen van de concepteisen voor een reactie van de markt en het opnemen van deze eisen in de bouwregelgeving. 

Het is belangrijk om te weten dat de BENG-eisen nog kunnen veranderen, bijvoorbeeld door de reactie van de markt. De eisen die thans in de bouwregelgeving worden opgenomen, verschillen immers ook van de oorspronkelijke eisen zoals die in 2015 zijn vastgelegd. Dat kan komen doordat in de praktijk is gebleken dat bepaalde vereisten een belemmering zijn voor de bouw van bepaalde gebouwtypes, zoals vrijstaande huizen en hoogbouw in binnenstedelijk gebied. 

BENG

De Tuinen van Herentals. (Beeld: Lando)


Het verschil met een passiefhuis
Ofschoon zowel een BEN-gebouw als een passiefwoning worden ontworpen om zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn, zijn er toch enkele belangrijke verschillen. Europa stelt dat een BEN-gebouw voldoet aan strenge eisen op het gebied van energieprestatie. Om die te bereiken moeten verschillende isolatie- en ventilatieregels worden gevolgd. Het resultaat is een gebouw dat in de buurt komt van een passiefhuis, maar niet helemaal. Voor een echt passiefhuis moeten er meer en strengere normen worden behaald. 

BENG-normen en -berekeningen – ook op het gebied van isolatie – zijn gebaseerd op de huidige klimatologische vooruitzichten. De opwarming van het klimaat kan echter roet in het eten gooien. Mede daarom is het belangrijk om te plannen met de toekomst in het achterhoofd. 

BENG

Gardens by the Bay, Singapore. (Beeld: Serge Ferrari)

Een ander verschil met vroeger is dat BENG-regulering de uitruil van maatregelen moeilijker maakt. Bijvoorbeeld extra isolatie gebruiken om bijvoorbeeld een te hoog primair fossiel energieverbruik te compenseren, is nagenoeg onmogelijk geworden. Vanaf het begin moeten alle factoren dus nauwlettend in de gaten worden gehouden. 

Isolatiewaarde zonwering
Zonwering wordt binnen de BENG-regels gewaardeerd als onderdeel van een klimatiseringssysteem. Onder de huidige klimatologische omstandigheden spelen immers ook de koelingsmogelijkheden een belangrijke rol. Door allerhand ontwikkelingen – innovaties op het gebied van isolatie, klimaatontwikkeling – wordt een gebouw meer en meer een puzzel, waarvan alle stukjes op elkaar moeten worden afgestemd om de klimatisering zo goed mogelijk onder controle te houden. Zonwering blijkt een belangrijk stuk in die puzzel. 

Serge Ferrari en BENG
Zoals al aangegeven heeft de BENG-regulering betrekking op energiebehoefte, primair energieverbruik en het aandeel hernieuwbare energie.

Serge Ferrari is leverancier van hoogwaardige screendoeken en de producten van het bedrijf vallen binnen de eerste categorie. 

Een goed uitgewerkt energieplan voor een bijna energieneutraal gebouw houdt vanaf het begin rekening met de impact van externe factoren op de omstandigheden binnen in het gebouw. Dan moet natuurlijk zeker ook worden gedacht aan instraling van de zon, waardoor een gebouw opwarmt en de koellast toeneemt. Zonwering kan dat voorkomen. Ze zorgt immers niet alleen voor de verduistering van een ruimte, maar houdt ook overtollige warmte buiten. “Dankzij de mogelijkheden van Serge Ferrari-screendoeken wordt het gemakkelijker om de temperatuur in een gebouw te reguleren”, constateert Vanessa Visconti van Serge Ferrari. “Onze kwalitatieve screendoeken houden overbodige warmte buiten en zijn bovendien windbestendig, overigens ook een factor waar niet altijd rekening mee wordt gehouden.” 

Serge Ferrari werpt zich op als een belangrijke partner die vanaf de ontwerpfase van een gebouw of woning mee wil denken. Het bedrijf werkt graag (mee) aan innoverende projecten, waardoor vandaag al kan worden voldaan aan de vereisten van de strengere BENG-regels. 

Daarbij gaat het overigens niet alleen sec om energieverbruik. Bijna energieneutraal bouwen – en ook de bijdrage van de producten van Serge Ferrari daaraan – gaat ook over de levenskwaliteit en het comfort van de bewoners of gebruikers van een gebouw. “Een bijna energieneutraal gebouw is niet ‘of-of’, maar ‘en-en’”, besluit Vanessa Visconti.  


Wist u dat…

Uitzicht is belangrijk!
Uit studies blijkt dat 68% van de mensen het uitzicht bij een zonwering erg belangrijk vinden. Een zonwering moet verblindend licht en warmte tegenhouden, maar wel voldoende zicht bieden op wat zich buiten het gebouw afspeelt. Begrijpelijk, want niemand woont of werkt graag in een afgesloten ruimte. 

Snelle evolutie
De energieprestatie van gebouwen is tussen 2010 en 2020 sneller en ingrijpender geëvolueerd dan ooit tevoren. Bovendien worden regelgeving en eisen steeds complexer, waardoor specialistische ondersteuning belangrijker wordt. 

Comfort versus energieoptimalisatie
De topprioriteit van ruimtegebruikers – zowel in de woon- als de werkomgeving – ligt altijd bij comfort. Factoren als verblinding, doorgelaten warmte en tocht spelen mee in de perceptie van zonwering en het comfort dat de gebruiker ervan ondervindt. Uit studies blijkt dat vroegere ervaringen en zelfs de culturele achtergrond meespelen bij het vormgeven van die perceptie. Belangrijk om mee te nemen bij het plannen van een gebouw. 

Omgekeerd probleem
Niet-geïsoleerde gebouwen verliezen tot 30% van hun warmte via de ramen. Met alle vooruitgang op het gebied van isolatie ontstaat echter langzaamaan het omgekeerde effect: gebouwen zijn zo goed geïsoleerd dat ze blijven opwarmen, mede door het binnenvallend zonlicht. Niet warmteverlies, maar oververhitting wordt het belangrijkste probleem! Verschillende case studies van Serge Ferrari tonen aan dat binnenzonwering daarvoor een uitstekende oplossing kan zijn. In vergelijking met ruimtes zonder, kan het verschil oplopen tot 19,5°C! 

BENG BENG BENG

BENG

(Beelden: Pierre Le Chatelier, Studio Odile Decq, Johannes Marburg, Cédric Widmer, Wianelle Photography).


Het standpunt van…

Wanneer een architect ontwerp maakt, wil Serge Ferrari hem of haar daar graag bij ondersteunen. Catherine Siepiora, Specification Manager Europe, en Jean-Philippe Magot, Vice-President Building Business Group, geven alvast enkele tips. 

“Een architect moeten tegenwoordig met verschillende regels en eisen rekening houden, zoals de energieprestatie”, begint Catherine Siepiora haar verhaal. “Wij staan hen graag bij om de beste oplossing te zoeken. Elk project heeft zijn eigen uitdagingen en vraagt bijgevolg om een specifieke aanpak. Wij kennen onze producten natuurlijk door en door en kunnen daarom steeds een oplossing op maat aanbieden.” 

De samenwerking tussen architect en Serge Ferrari moet bij voorkeur zo vroeg mogelijk plaatsvinden. “We kunnen het best adviseren als we alle informatie krijgen, bijvoorbeeld over energie-eisen en het type beglazing” vervolgt Catherine Siepiora. “Hoe meer informatie we hebben, hoe specifieker we kunnen adviseren.” 

Philippe Magot beaamt dat. “Er zijn veel verschillende factoren waarmee je rekening moet houden bij het ontwerpen van een ruimte waar zonwering moet worden toegepast. Buitenzonwering zorgt voor optimaal thermisch comfort, terwijl met binnenzonwering juist kan worden ingespeeld op visueel comfort en een koudebrug kan worden afgezwakt. De materialen zijn niet alleen anders, ze dienen ook heel andere doelen.” 

BENG

Havenhuis Antwerpen (Beeld: Eric Borghs)

“Om te voldoen aan – onder meer – thermische regulatie, moet een architect alle mogelijke informatie proberen te verzamelen”, vervolgt Magot. “Dat doe je door in gesprek te gaan met je partners. Zij kunnen advies geven over de beste materialen, de ideale plaatsing, bijvoorbeeld binnen of buiten, enzovoort.” Waarna Catherine Siepiora concludeert: “De beste tip die we kunnen geven, is om van bij het begin het gesprek aan te gaan met een betrouwbare partner. Zo krijg je het beste resultaat!” 

Dit artikel is gebaseerd op de whitepaper Een goed klimaat start bij het begin: Serge Ferrari en Bijna-Energie-Neutrale-Gebouwen (BENG), door Serge Ferrari uitgebracht in het voorjaar van 2019.

Romazo vergadering Avifauna

Romazo-DSC_0303-Roelofs-Straver
Lees het gehele artikel

Veel aandacht voor Beng

Te midden van de vreemde en iets minder vreemde vogels van Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn maandag 5 november de Romazo Professionals bij elkaar gekomen voor hun jaarlijkse vergadering. Die is tegenwoordig achter gesloten deuren, dus daar kan Z&R niet over berichten. Gelukkig was er meer te beleven, zoals het officiële afscheid van Martin Straver, die eerder dit jaar is afgezwaaid als branche­manager van Romazo, en enkele inleidingen over bijna energieneutraal bouwen. 

Straver was deze dag al niet meer in functie, dus werd het de vuurdoop van zijn opvolger Jeroen de Roos, die de aanwezigen met verve door de dag wist te leiden. In een grijs verleden was het programma van de Romazo jaarvergadering nogal ‘zwaar’, met workshops en serieuze lezingen. Dat is allemaal wat minder geworden, maar het middagprogramma bestond zeker niet alleen uit vertier en vermaak. 

Maar liefst drie inleiders – waaronder Martin Straver – praatten de aanwezigen bij over bijna energieneutraal bouwen, BENG in de volksmond. De reden om voor dit thema te kiezen lag voor de hand. Vanaf 1 januari 2020 – en dat is dichterbij dan het misschien lijkt – wordt de EPC-norm vervangen door de BENG-norm: bijna energieneutraal gebouw. Dat heeft ook gevolgen voor de zonweringbranche en dus is het belangrijk dat de Romazo Professionals voorbereid zijn. 

Romazo heeft onder leiding van Martin Straver in de afgelopen jaren zijn best gedaan om bij de BENG-besprekingen aan tafel te zitten. Belangrijk omdat zonwering daardoor een stem en een plaats binnen de BENG-normering heeft gekregen. Maar wat betekent dit nu voor de alledaagse praktijk. Om dat duidelijk te maken waren Linda Hoes en Leo Bakker van TNO én Martin Straver bereid gevonden om een toelichting te geven. 

Beng
De nieuwe branchemanager van Romazo Jeroen de Roos.

Linda Hoes: EPBD en BENG
De aftrap werd verricht door Linda Hoes die begon met de zaal duidelijk te maken dat de Europese richtlijn EPBD vereist dat vanaf 2020 alle nieuwbouw bijna energieneutraal is. Voor de duidelijkheid: het gaat dan om het gebouwgebonden energiegebruik, zoals verwarming, koeling en verlichting. De EPBD-norm vervangt de Energie Prestatie Coëfficiënt EPC (NEN 7120), een integrale norm die uitruil mogelijk maakt. 

BENG valt in drie onderdelen uiteen (door de afzonderlijk eisen zijn er minder uitruilmogelijkheden dan voorheen): 

1. BENG 1 heeft betrekking op de maximale energiebehoefte voor verwarming en koeling in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Er moet serieuze aandacht zijn voor de kans op oververhitting. Goede, robuuste, automatisch gestuurde en gemakkelijk te overrulen buitenzonwering (kansen voor de zonweringbranche!) wordt belangrijk om het energieverbruik laag te houden. 

2. BENG 2 heeft betrekking op het maximale primaire fossiele energieverbruik voor onder andere verwarming en koeling in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Voor utiliteitsgebouwen telt ook het primair energiegebruik voor onder andere verlichting. (BENG 2 is vergelijkbaar met de huidige EPC.)

3. BENG 3 heeft betrekking op het minimale aandeel hernieuwbare energie in %. 

Om de energieprestatie van gebouwen te berekenen, is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. Deze rekenmethode is niet bedoeld om het daadwerkelijke energiegebruik van een gebouw in te schatten, maar louter om te toetsen of het aan de wettelijke eisen voldoet. NTA 8800 is in september van dit jaar gepubliceerd, in 2019 volgen de BENG-eisen en methode. Vanaf 1 januari 2020 moeten dan alle gebouwen voldoen aan de BENG-eisen volgens NTA 8800. Hoe het met bestaande bouw gaat is nog onduidelijk. 

Beng
Martin Straver over het belang van bijna energieneutraal bouwen voor de zonweringbranche.

Waarderen van zonwering
Binnen NTA 8800 wordt zonwering het hele jaar door gewaardeerd (voorheen alleen in de zomer). Buitenzonwering wordt gewaardeerd als ze gebouwgebonden is en als ze handmatig van binnenuit kan worden bediend of als ze door een automatische regeling wordt aangestuurd. Binnenzonwering mag worden gewaardeerd als ze een onlosmakelijk onderdeel vormt van het klimatiseringssysteem (de wijze van verwarmen en koelen). 

Tot nu toe wordt alle zonwering gelijk gewaardeerd met een reductiefactor van 0,3. In NTA 8800 zijn de reductiefactoren voor elk type zonwering in samenspraak met Romazo apart gedefinieerd. Behalve de zonwerende eigenschappen van zonwering, wordt binnen NTA 8800 ook de isolatiewaarde van automatische geregelde binnen- en buitenzonwering en luiken en rolluiken gewaardeerd. 

Leo Bakker: waarderen van innovatieve zonwering
Leo Bakker presenteerde met een verhaal over het waarderen van innovatieve zonweringen een verdieping van de inleiding van Linda Hoes. Een deel van de zonweringen is afgedekt in NTA 8800, maar een deel ook niet, zoals zonwering met cellen die voor een betere isolatie zorgt of reflecterende zonwering. Die kan zich in standaard tabellen niet onderscheiden. 

Bakker stelde vast dat het ingewikkeld is om dit soort zonweringen mee te nemen in de berekeningen, maar ES-SO werkt aan een oplossing met een database met waarden die als basis voor berekeningen kunnen worden gebruikt. Het is belangrijk dat producenten van zonwering data aanleveren om deze database zo compleet mogelijk te maken. Uit de zaal kwam nog de suggestie om de database ook in omgekeerde richting te gebruiken, om te verwijzen naar producten of bedrijven. 

Beng
Joep van Deudekom en Rob Urgert.

Martin Straver: de praktische vertaling
In wat mogelijk zijn laatste optreden voor Romazo was, ging Martin Straver in op wat de hele BENG-problematiek betekent voor de zonweringbranche. Als iemand dat kan weten, dan is het Straver! Oververhitting wordt een belangrijk probleem en dus, constateerde Straver, zijn architecten straks verplicht om naar zonwering te gaan kijken. Dat betekent een game changer omdat de beslissing over zonwering vaker door de architect, projectontwikkelaar of aannemer genomen zal worden en niet meer door de eindgebruiker. De zonweringspecialist die zich richt op het voortraject is dan in het voordeel. Hij raadde de aanwezige dealers daarom aan cursussen te volgen om de daarvoor noodzakelijke gespecialiseerde kennis op te doen: “Zorg dat u een vertrouwd vakman wordt die alles over zonwering en energiebesparing op een goede manier voor het voetlicht kan brengen, bijvoorbeeld door de cursus Smart Solar Shading advisor te volgen.” Ook had hij een boodschap voor de fabrikanten: “Zorg dat uw producten in de ES-SO database zitten!” En ten slotte ook nog een voor de hele branche: “Werk samen aan laagdrempelige productinformatie voor eindgebruikers.” 

Epiloog
BENG en de rol van zonwering daarin lijkt voor nieuwe kansen voor de zonweringbranche te zorgen, maar door de zaal werden er ook bedenkingen geventileerd. Omdat bijvoorbeeld de architect ertussen komt te zitten als zonwering een vast onderdeel wordt van de gebouwschil van een huis of gebouw, zou dat de zonweringspecialist weleens marge kunnen kosten. Als voorbeeld werd de glasbranche genoemd, waar de marges aanzienlijk zijn gedaald. De deskundigen achtten het gevaar niet zo groot. “Goed ingevoerde zonwering­specialisten kunnen kwalitatief betere systemen verkopen en hun marges op peil houden”, zei Straver daarover. Maar de deskundigen konden de zorgen toch niet helemaal wegnemen. 

Beng
Winnaar Toon van Osta werd hartstochtelijk toegejuicht.

Martin bedankt!
Onderdeel van het middagprogramma was ook het officiële afscheid van Martin Straver van Romazo. Hij werd door voorzitter Remco Roelofs van Romazo Professionals uitvoerig geprezen voor zijn verdiensten voor Romazo sinds zijn aantreden in 2007. Daaronder de totstandkoming van Romazo Professionals, de Romazo Branchedag, HR Zonwering en Romazo Garant. Als dank voor zijn inzet werd hij benoemd tot Romazist voor het leven en geëerd met de gouden Romazo-speld. 

Martin Straver op zijn beurt bedankte de Romazo Professionals voor het vertrouwen en de samenwerking gedurende de afgelopen jaren. “Toen ik aantrad in 2007 kende de branche een topjaar”, hield hij de zaal voor. “Daarna kwam de crisis en werd het allemaal minder. Maar 2018 is opnieuw een topjaar en daarmee is ook in dat opzicht de cirkel rond.” 

Uitsmijter
De uitsmijter van de middag werd verzorgd door Joep van Deudekom en Rob Urgert die de zaal met veel humor een spiegel voorhielden. De quiz die onderdeel uitmaakte van hun presentatie werd gewonnen door wie anders dan Toon van Osta van Roma Benelux. Zijn welverdiende beloning: een staande ovatie van de zaal!    

Tekst en beeld: Thijs Pubben
Uitgelichte afbeelding: 
Voorzitter Remco Roelofs van Romazo Professionals bedankt Martin Straver voor zijn verdiensten voor de branchevereniging.