Platform over zon-en daglichtregulering, rolluiken, terrasoverkappingen en afsluitingen
Romazo Fabrikanten en Leveranciers maakt een doorstart
Het nieuwe bestuur van de Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers. Van links naar rechts Dirk Driessen, Martijn van Dijk, Dennis Schoormans, Jos Stoit (voorzitter) en Marc Van den Berg. (Beeld: Verofale.)

Romazo Fabrikanten en Leveranciers maakt een doorstart

De kogel is door de kerk: Romazo Fabrikanten en Leveranciers maakt een doorstart. De vereniging had een tijdlang een belangrijke rol binnen de Nederlandse zonweringwereld, maar door verschillen van inzicht over de te volgen koers, was op een zeker moment de lucht eruit. Romazo Fabrikanten en Leveranciers had vervolgens alleen nog een herbergiersfunctie, een vrijblijvende netwerkclub zonder rechten en plichten en zonder een duidelijke missie. Een paar fabrikanten en leveranciers vonden dat jammer en hebben de vereniging nieuw leven ingeblazen. 

(Collectie Schlappi Markiezen.)

Over dat ‘nieuwe leven’ heeft het nieuwe bestuur van de Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers goed nagedacht. Ze hebben hun plannen tijdens de op 13 september van dit jaar gehouden algemene ledenvergadering voorgelegd en besproken, met als basis de Factsheet 2022+, waarin de toekomstplannen van de vereniging zijn vastgelegd. Maar eerst een stukje geschiedenis. 

Hoe het was

Een tijdlang was Romazo Fabrikanten en Leveranciers prominent aanwezig in de Nederlandse zonweringwereld. Dat was met name in de jaren in de aanloop naar het 90-jarige bestaan van Romazo Professionals (de branchevereniging voor de zonweringprofessionals) in 2013 en de eerste Romazo Branchedag die toen werd gehouden. Deze branchedag en ook de branchedagen daarna – later Zonwering Branchedag genaamd – waren een groot succes, maar dat kon niet voorkomen of verhullen dat de verschillen van inzicht tussen Romazo Professionals en Romazo Fabrikanten en Leveranciers groter werden. 

De fabrikanten en leveranciers voelden zich niet meer zo prettig bij de samenwerking. Zo was er discussie over de financiën en onbehagen over de rol van de Metaalunie. Daarnaast waren de fabrikanten en leveranciers ook niet blij over het functioneren van hun eigen organisatie. Het uiteindelijke gevolg was dat het bestuur aftrad, er een nieuw bestuur kwam met als leden Bram Plattel, Marc Van den Berg en Klaas-Jan Postma en dat alleen de genoemde herbergiersfunctie resteerde. 

(Collectie Serge Ferrari.)

Maar wat moest die herbergiersfunctie inhouden, zeker toen op een bepaald moment corona toesloeg en samenkomen moeilijk of zelfs onmogelijk werd. Bovendien had de pandemie een explosie van de vraag tot gevolg, waardoor fabrikanten en leveranciers – net als de professionals natuurlijk – het vanaf het voorjaar van 2020 enorm druk kregen en daarna ruim twee jaar lang wel iets anders aan hun hoofd hadden. 

Tijdens de Zonwering Branchedag in november 2021 hebben Dennis Schoormans, Dirk Driessen en Martijn Westenbrink (die door omstandigheden al snel daarna moest afhaken) de handschoen opgepakt en zich aangemeld om het bestuur van de Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers, dat op dat moment nog maar uit twee personen bestond, te gaan ondersteunen. Een poging om in het voorjaar van 2022 een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, mislukte nog omdat veel leden het te druk hadden, maar op 13 september lukte het wel. Toen is een nieuw bestuur van de vereniging geïnstalleerd, met als leden Jos Stoit (Guillaume Janssen, voorzitter), Dennis Schoormans (Schlappi Markiezen, vicevoorzitter), Marc Van den Berg (Harol, secretaris), Dirk Driessen (Serge Ferrari, penningmeester) en Martijn van Dijk (Smits Rolluiken en Zonwering, bestuurslid). 

(Collectie Harol.)

Hoe het wordt

Tot zover de geschiedenis. Interessant en belangrijk, maar veel belangrijker is de toekomst. De belangrijke koersbepalende toekomstplannen van de vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers 2.0 – of moeten we zeggen 2022+ – zijn vastgelegd in de Factsheet 2022+ en tijdens de vergadering van 13 september met de leden besproken. Jos Stoit, Marc Van den Berg en Dennis Schoormans hebben Z&R op maandag 17 bij Schlappi Markiezen in Tilburg bijgepraat. Hoe kan het anders, onder het genot van een Brabants worstenbroodje. 

Een belangrijke conclusie is dat de Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers een onafhankelijke positie gaat innemen. Niet meer ondersteunend en faciliterend voor Romazo Professionals, zoals in het verleden vaak het geval was, maar een vereniging met een eigen doelstelling en agenda. Belangrijkste doel wordt om zo goed mogelijk de collectieve belangen te dienen van producerende en toeleverende bedrijven in binnen- en buitenzonwering, rolluiken en buitenleven die actief zijn op de Nederlandse markt. 

“Wij zullen met name op macroniveau de belangen van onze branche vertegenwoordigen”, licht Dennis Schoormans toe. “1. Als actief lid van ES-SO, de overkoepelende Europese brancheorganisatie voor zonwering, 2. door een actieve rol te spelen in branche gerelateerde normeringen, zoals NEN en BENG en 3. door de samenwerking te zoeken met andere stakeholders, zoals de overheid, andere beleidsmakers en collega-organisaties als Verozo; die overigens een voorbeeld voor ons is.” 

“Romazo Professionals enerzijds en Romazo Fabrikanten en Leveranciers anderzijds hebben als gezamenlijk doel het versterken van de Nederlandse zonweringmarkt, maar daarbinnen moeten we wel ieder onze eigen rol spelen”, verwoordt Marc Van den Berg het standpunt van de Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers. “Wij zijn er voor de macro-economische belangen, terwijl de professionals als het ware met de voeten in de modder staan, want zij bedienen immers de eindklant. Dat zijn complementaire belangen, maar beiden essentieel. Waar er parallellen zijn zullen we de samenwerking zoeken met Romazo Professionals, maar op andere terreinen zullen wij ons eigen beleid voeren. Met name het vermarkten van zonwering, rolluiken en buitenlevenproducten – leveren aan de eindgebruikers – is de verantwoordelijkheid van de professionals en dus het speelveld van Romazo Professionals. Daar zal de Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers geen rol meer in spelen.”  

(Collectie Smits Rolluiken en Zonwering.)

“Wel zullen we met Romazo Professionals gaan bekijken wat ons bindt, maar we zullen ook duidelijk benoemen wat ieders afzonderlijke taken zijn”, vult Jos Stoit aan. “Dat is heel belangrijk voor ons. We willen ons volledig focussen op onze nieuwe rol.” Om die goed te kunnen vervullen, is professionele ondersteuning volgens het nieuwe bestuur een vereiste. Daarom is er bestuursondersteuning gezocht en gevonden in de persoon van Debbie Reinders. Zij is ervaren en onafhankelijk en gaat vergaderagenda’s en -verslagen verzorgen, correspondentie afhandelen enzovoort, enzovoort. 

De bestuursleden van de Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers zijn tevreden met hoe het nu loopt. “De reacties van onze leden zijn overwegend positief, dus dat is goed”, constateert Jos Stoit. De Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers heeft op dit moment 26 leden. Daarnaast zijn er enkele kandidaat-leden en hebben zich ook nog enkele potentials bij het bestuur gemeld. 

“Iedere fabrikant en/of leverancier kan in principe lid worden”, licht Dennis Schoormans toe. “We hebben geen omzetlimiet, maar als bedrijf moet je natuurlijk wel aan de contributieverplichting kunnen voldoen. Vereist zijn daarnaast dat bedrijven actief zijn op de Nederlandse markt en dat ze een Nederlandstalige vertegenwoordiging hebben, maar ook de bereidheid om daadwerkelijk een actieve rol te vervullen binnen de vereniging: aanwezig zijn bij vergaderingen, participeren in werkgroepen en commissies en bereid zijn om een bestuursfunctie te vervullen.” 

(Collectie Guillaume Janssen.)

“Maar het moet daarnaast ook leuk zijn”, besluit Jos Stoit. “To the point vergaderen en beslissingen nemen, maar daarna moet er ook ruimte zijn om te netwerken, ideeën en ervaringen uit te wisselen en bijvoorbeeld ook voor een interessante gastspreker.” 

Naschrift. Op 1 november heeft er een gesprek tussen Romazo Fabrikanten en Leveranciers en Romazo Professionals plaatsgevonden. Het resultaat daarvan was bij het ter perse gaan van deze editie van Z&R nog niet bekend. Als er nieuws is over de Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers of Romazo Professionals zal Z&R daar zeker over berichten.  

Vereniging Romazo Fabrikanten en Leveranciers

Leden: Allround Zonwering, Alukon KG, BECKER Benelux – Rolmatic BV, Corradi SRL, Deponti BV, Dickson Constant, Guillaume Janssen, Harol, heroal Nederland BV, Husol, Luxaflex® Nederland BV, Nice Benelux, Renson Sunprotection Screens NV, ROMA Benelux BV, Sattler AG, Schlappi Markiezen BV, Serge Ferrari, Smits Zonwering en Rolluiken BV, Somfy Nederland BV, SunCircle BV, Sunmaster Nederland BV, Sunproned BV/mySun, VELUX Nederland BV, Verano® BV, Verosol Nederland BV, Weinor Benelux BV
Enkele kandidaat-leden 
Enkele potentials

Bestuur:
Jos Stoit, voorzitter
Dennis Schoormans, vicevoorzitter
Marc Van den Berg, secretaris
Dirk Driessen penningmeester
Martijn van Dijk, bestuurslid

Secretariële ondersteuning:
Debbie Reinders

Website:
Romazo.nl/fabrikanten

Contact:
info@rofale.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details