Tagarchief: Branchedag

VIERDE ROMAZO BRANCHEDAG SUCCESVOL VERLOPEN

artstel-034-kopieren
Lees het gehele artikel

TRADITIE KRIJGT VORM

Het is al bijna een traditie: de Romazo Branchedag! Begin november was de Rijtuigenloods in Amersfoort plaats van handeling voor alweer de vierde editie van dit tweejaarlijkse evenement. De belangstelling was goed (al kan het natuurlijk altijd beter), het programma boeiend en de gelegenheid om elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten ruim voldoende aanwezig. Kortom een geslaagd evenement.

De branchedag wordt georganiseerd in een gezamenlijke inspanning door Romazo Professionals en Romazo Fabrikanten en Leveranciers. Een belangrijke rol is verder weggelegd voor branchemanager Jeroen de Roos, die als opvolger van de het vorig jaar afgezwaaide Martin Straver zijn eerste branchedag meemaakte.

Onder leiding van Buzzmaster en aan de hand van stellingen gingen de zonweringspecialisten in discussie met elkaar en met een panel.

 

’s Morgens was er in beslotenheid eerst stevig vergaderd door de leden van Romazo Professionals. De daaropvolgende, uitgebreide lunch voor leden en niet-leden van de branchevereniging markeerde de start van het middagprogramma. Terwijl de innerlijke mens werd gesterkt, was er volop gelegenheid om de stands van de leden van Romazo Fabrikanten en Leveranciers te bezoeken, wat de branchedag tot een soort mini-beurs maakt.

Er wordt wel eens gezegd dat de zonweringbranche nogal conservatief is, maar dat idee werd meteen gelogenstraft door de interactieve paneldiscussie onder leiding van Buzzmaster, waarbij peilingen onder de aanwezigen direct in discussie konden worden gebracht. Uit de vragen die aan de zaal werden gesteld, kwamen stellingen voort die vervolgens met een panel met Chris Kollen, directeur-eigenaar van Sunmaster, Dennis Schoormans, directeur-eigenaar van Schlappi Markiezen, Frank van Kerkwijk, eigenaar van Ambiance IJmond, Remco Roelofs, eigenaar van Siemar Zonwering, Garagedeuren en Overkappingen en voorzitter Eddy Hillebrand van Romazo Professionals werden bediscussieerd. “Dat leidde tot verhitte discussie, maar ook tot grappige situaties”, aldus Jeroen de Roos.  

Onder leiding van Buzzmaster en aan de hand van stellingen gingen de zonweringspecialisten in discussie met elkaar en met een panel.

 

Rechtstreekse levering

Een van de kwesties die aan de orde werden gesteld, en veel discussie opleverde, was rechtstreekse levering door fabrikanten. De dealer er tussenuit zou betekenen dat de huidige zonweringspecialisten steeds meer tot montagebedrijven zouden transformeren. De meeste van de aanwezige fabrikanten en leveranciers hielden zich in de discussie op de vlakte, maar Toon van Osta van ROMA Benelux had een uitgesproken mening: “Als zonweringspecialist zou ik een fabrikant die rechtstreeks levert direct mijn showroom uitgooien!” Maar de aanwezige zonweringprofessionals bleken rechtstreekse levering wel degelijk als een reële ontwikkelingsrichting te zien en bij velen was de verwachting dat binnen tien jaar zeker de helft rechtstreeks zal worden geleverd.

Romazo Branchemanager Jeroen de Roos.

 

Wat dan mogelijk ook een rol speelt, is het feit dat de groep zonweringprofessionals vergrijst. Het was een van de zaken die uit de vragen naar voren kwam die door Buzzmaster aan de aanwezigen werd voorgelegd. In dit verband ook niet te onderschatten, is het toenemende gebrek aan technisch geschoold personeel, een ontwikkeling waar heel Nederland over klaagt. Zonweringmonteurs zijn steeds moeilijker te vinden en zonweringprofessionals worstelen om hun werk af te krijgen.

Een andere kwestie die de zaal werd voorgelegd, was de zomersluiting. Wat doet de zonweringprofessional? Houd hij zijn zaak de zomer door open of sluit hij een paar weken, pakt dan de pijn, om dan weer met volle kracht verder te kunnen. Ook deze kwestie leverde interessante discussie op, zonder een echte uitkomst, want wel of niet helemaal sluiten lijkt toch meer samen te hangen met persoonlijke voorkeuren en lokale omstandigheden.

Afvlakkende bouwproductie

Na de paneldiscussie sprak Boudewijn Goedhart van Bouwkennis over de ontwikkeling van nieuwbouw in de komende jaren en de gevolgen van de stikstofproblematiek. Belangrijk voor de zonweringprofessionals in Nederland en België, want meer bouwactiviteit betekent immers een grotere markt voor zonwering- en buitenlevenproducten. Goedhart sprak de verwachting uit dat – ondanks de nog immer stijgende woningbehoefte – de groei van de bouwproductie de komende jaren zal afvlakken: van 71.000 huizen in 2018 naar 68.000 in 2019 en 67.000 in 2020. Gezien de grote aanwas van woningen in de afgelopen periode is dat niet zo verwonderlijk. Bovendien zal ook de stikstofcrisis zijn stempel drukken. Weliswaar probeert de overheid de druk van de ketel te halen door normen te verlagen, maar desondanks zijn er nu al (woning)bouwprojecten gestopt vanwege een te hoge stikstofuitstoot, een ontwikkeling die de bouwproductie in de komende jaren zeker zal beïnvloeden, zo is de verwachting.

MKB-voorman Jacco Vonhof wist de zaal te boeien.

 

Geboren spreker

De presentatie van Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, was volgens Jeroen de Roos een schot in de roos. “Vonhof is een geboren spreker – alles uit het hoofd – en wist meteen de goede toon te raken. Hij bleek precies aan te voelen wat MKB-ondernemers belangrijk vinden, maar ook wat er in onze branche zoal leeft”, vat de Romazo-branchemanager het optreden van de MKB-voorzitter bondig samen. “Ook geeft hij er blijk van voldoende tegenwicht te kunnen bieden tegen VNO-NCW, dat toch vooral opkomt voor het grote bedrijfsleven.”

Een ludieke quiz sloot het programma af.

 

Vonhof sprak bijvoorbeeld over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking treedt. Deze wet is bedoeld om flexibele medewerkers meer zekerheid te geven en vaste medewerkers flexibeler te maken. Werkgevers gaan vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Dat is althans wat de overheid beweert, maar Vonhof denkt er anders over: “Werkgevers vinden het niets en medewerkers vinden het niets, dus in dat opzicht is er balans”, was zijn cynische reactie op deze wet. En: “Het gevolg is dat de personeelskosten voor werkgevers verder oplopen en dat het verder niets oplost.” Een pijnlijke conclusie van de MKB-voorman waar de politiek hopelijk iets mee gaat doen.

Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, werd het middagprogramma op ludieke wijze afgesloten met een grappige quiz, waarbij in teams moest worden gewerkt. Om het toch nog een beetje educatief te houden, waren de vragen branche-gerelateerd. De borrel en het afsluitende walking diner – alle gelegenheid om te netwerken, ervaringen te delen enzovoort – werden opgeleukt door een tafelgoochelaar.

Tijdens de Romazo Branchedag werd Wonnink uit Amersfoort uitgeroepen tot Zonvakker van het Jaar.

 

“Al met al opnieuw een heel geslaagde dag”, evalueert branchemanager Jeroen de Roos. “De Romazo Branchedag is informatief en onderhoudend, en een prima netwerkevenement.” Wel denkt de branchemanager en de organisatie na over een nieuwe naam. “De Romazo Branchedag is nadrukkelijk voor de hele branche bedoeld en niet alleen voor leden van Romazo, maar door de naam lijkt daar bij veel zonweringspecialisten verwarring over te ontstaan. Daar moeten we ons in aanloop naar de volgende branchedag over twee jaar maar eens over buigen.” Niet alleen de branche blijft zich ontwikkelen, de branchevereniging en de branchedag ook. 

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!

romazo-branchedag-2017-het-plein-dsc_0055-kopieren
Lees het gehele artikel

ROMAZO BRANCHEDAG: 4 NOVEMBER 2019

Samen met Romazo Fabrikanten en Leveranciers organiseert Romazo Professionals op maandag 4 november 2019 alweer voor vierde keer de Romazo Branchedag, die deze keer wordt gehouden in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De bij Romazo Fabrikanten en Leveranciers aangesloten bedrijven zorgen bij die gelegenheid voor een leveranciersbeurs met stands op het ontmoetingsplein, centraal in de Rijtuigenloods.

De commissie die de Romazo Branchedag organiseert, bestaat uit André Janssen van Guillaume Janssen BV uit Zwolle, Frank van Kerkwijk van Ambiance IJmond, Dennis Schoormans van Schlappi Markiezen en Romazo branchemanager Jeroen de Roos en is al vanaf januari van dit jaar bezig met de organisatie. André Janssen, al vanaf de eerste Romazo Branchedag betrokken bij de organisatie, vindt het belangrijk dat er naast een goed inhoudelijk programma veel ruimte is om elkaar te ontmoeten. “De Branchedag biedt alle mogelijkheden om in een informele sfeer bestaande contacten te bestendigen, maar ook om nieuwe contacten te leggen. Daarom hebben we veel tijd ingeruimd voor het bezoek aan de stands van de aanwezige fabrikanten en leveranciers.” Dennis Schoormans van Schlappi vult aan dat er bewust voor is gekozen om die stands beperkt van omvang te houden. “Het persoonlijke contact staat tijdens de Branchedag voorop en niet zozeer de producten.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, zal tijdens de Romazo Branchedag een voordracht houden.
(Bron: MKB Nederland, foto: Jeroen Poortvliet.)

 

Romazo branchemanager Jeroen de Roos benadrukt dat de samenwerking tussen Romazo Professionals en Romazo Fabrikanten en Leveranciers uitstekend is. “De commissie is een aantal keren bij elkaar geweest om te vergaderen, waaronder een keer in de Rijtuigenloods om sfeer te proeven en locatie en plannen op elkaar af te stemmen. Verder verlopen de vergaderingen telefonisch.”

De ideeën van de commissieleden lopen niet erg uiteen, benadrukt Frank van Kerkwijk. “Zo willen alle commissieleden graag dat de bezoekers ook nog iets kunnen opsteken gedurende de dag. Vandaar dat er een discussie staat gepland met een panel van deskundigen, maar nadrukkelijk ook met de zaal. De bedoeling is dat er een thermometer in de zaal wordt gehouden en de temperatuur van het economische klimaat wordt gemeten. Het afgelopen jaar was tot nu toe hectisch en ieder bedrijf heeft het moeilijk om alle orders de deur uit te krijgen. Dat geldt voor de dealers, maar natuurlijk ook voor fabrikanten en leveranciers.”

Jacco Vonhof

De organisatiecommissie is erg blij dat Jacco Vonhof bereid is gevonden om te spreken tijdens de Romazo Branchedag. Vonhof, voorzitter van MKB Nederland, is een selfmade man, anno nu directeur-eigenaar van een groot schoonmaakbedrijf. Hij is bijna 25 jaar geleden begonnen als glazenwasser met niet meer dan een busje, een ladder en een emmer. Vanuit zijn ervaring en zijn functie als voorzitter van MKB Nederland zal hij de aanwezigen tijdens Branchedag informeren over de kansen en bedreigingen in 2020.

Tijdens de Romazo Branchedag wordt ook weer de Zonvakker van het Jaar bekendgemaakt. “Er wordt al veel gestemd op de genomineerden”, aldus Jeroen de Roos. “Mocht u nog niet hebben gestemd, dan roepen wij u vanuit Romazo op om nog snel uw stem uit te brengen!”

Tijdens de Branchedag van 2017 toonde Victor Mids aan dat ook de klant kan worden gemindf*ckt.

 

Aanmelden

In september worden de uitnodigingen voor de Romazo Branchedag aan de leden van Romazo Professionals verstuurd en kan er alvast digitaal worden ingeschreven. Deelname is gratis, maar bedrijven moeten zich wel van tevoren inschrijven.

Ook niet-leden van Romazo Professionals zijn van harte welkom tijdens de Branchedag. Bedrijven die geen lid zijn van Romazo Professionals kunnen zich aanmelden via info@romazo.nl en ontvangen dan een uitnodiging.

Voorafgaand aan het openbare gedeelte hebben zowel Romazo Fabrikanten en Leveranciers als Romazo Professionals vanaf 10.00 uur ’s ochtends hun eigen algemene ledenvergadering. Het programma van de Romazo Branchedag begint om 12.00 uur. 


Het programma van de

Romazo Branchedag 2019:

12.00-14.00 Lunch en bezoek aan de stands van fabrikanten en leveranciers

14.00-14.40 Discussie met panel en met de zaal

14.40-15.15 Presentatie Boudewijn Goedhart van Bouwkennis

15.15-16.00 Pauze en bezoek aan de stands van fabrikanten en leveranciers

16.00-16.20 Presentatie Jacco Vonhof, voorzitter MKB Nederland

16.20-16.40 Verkiezing Zonvakker van het jaar

16.40-17.25 Verrassende afsluiter

17.25 Borrel en diner