Tagarchief: NTA 8800

Nieuwe NTA 8800, beoordelingsrichtlijnen, opnameprotocollen en software ‘Energieprestatie van gebouwen’ beschikbaar

NEN—gebouw_Herman_Zonderland
Lees het gehele artikel

NTA 8800 is een methode om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Er kan onder meer mee worden gerekend om aan te tonen dat wordt voldaan aan de BENG-eisen. Door middel van beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen wordt ervoor gezorgd dat de kwaliteit van het Energieprestatie Advies op basis van NTA 8800 is geborgd. 

In afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft NEN per 1 juli van dit jaar de nieuwe versie van NTA 8800 gepubliceerd: NTA 8800:2020. De ontwikkeling van de software had namelijk interpretaties en omissies in NTA 8800:2019-06 naar voren gebracht. Die zijn bijgehouden en gepubliceerd in interpretatiedocumenten bij NTA 8800:2019-06 en vervolgens geïntegreerd in NTA 8800:2020. NTA 8800:2020 wordt aangewezen in de bouwregelgeving en treedt in werking op 1 januari 2021. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunnen de volgende bronnen worden geraadpleegd:

 • Voor informatie over het Stelsel EPG, ga naar www.gebouwenergieprestatie.nl
 • Voor informatie over NTA 8800, neem contact op met NEN-Klantenservice, telefoon 015 2690391 of e-mail naar klantenservice@nen.nl.
 • Voor inhoudelijke vragen over NTA 8800 of het normalisatieproces, kan contact worden opgenomen met de NEN-consultants
  Rob Kotte of Katrien Volleman, telefoon 015 2690324 of e-mail naar bi@nen.nl
 • Voor meer informatie over BRL 9500 en 9501, kan de website van InstallQ worden geraadpleegd. De BRL-en zijn beschikbaar via kennisbank.isso.nl/.
 • Voor meer informatie over de ISSO-publicaties 75.1, 82.1 en 54, kan de website kennisbank.isso.nl/ worden geraadpleegd. 
 • NTA 8800:2020 kan gratis worden gedownload van de site van NEN, www.nen.nl.     

Nieuwe NTA 8800, beoordelingsrichtlijnen, opnameprotocollen en software ‘Energieprestatie van gebouwen’ beschikbaar

naamloos-1-kopieren-2
Lees het gehele artikel

NTA 8800 is een methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen. Door middel van beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen wordt er voor gezorgd dat de kwaliteit van het Energieprestatie Advies op basis van NTA 8800 is geborgd.

Op 1 juli 2020 zijn nieuwe versies gepubliceerd van NTA 8800 (NTA 8800:2020) en de opnameprotocollen, ISSO publicatie 75.1 voor utiliteitsgebouwen en ISSO publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen, evenals ISSO publicatie 54 ‘Energie Diagnose Referentie’. Bij de BRL 9500 U en W en BRL 9501 zullen wijzigingsbladen worden gepubliceerd.

In lijn met software berekening energieprestatie van gebouwen

Met de publicatie van bepalingsmethode NTA 8800:2020, de opnameprotocollen en de wijzigingsbladen bij de BRL-en, worden deze onderdelen van het Stelsel EPG in lijn gebracht met de geattesteerde software voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen.

Interpretaties en omissies

De ontwikkeling van de software heeft interpretaties en omissies in NTA 8800 naar voren gebracht. Deze werden bijgehouden en gepubliceerd in interpretatiedocumenten bij NTA 8800 en de opnameprotocollen. Deze interpretaties en omissies zijn nu geïntegreerd in NTA 8800:2020 en ISSO-publicatie 75.1 en ISSO-publicatie 82.1. Met de publicatie van de wijzigingsbladen van de BRL-en, is geborgd dat deze nieuwe versies ook worden aangewezen voor de Energieprestatie Advies certificering.

NTA 8800:2020, BRL-en 9500 U+W en 9501 en de opnameprotocollen zullen per 1 januari 2021 worden aangewezen in de bouwregelgeving. Alle onderdelen van het Stelsel EPG zijn hiermee in aanloop naar de inwerkingtreding op één lijn gebracht.

Stelsel EPG

Het stelsel EPG wordt ontwikkeld door NEN in opdracht van het Ministerie van BZK. De ontwikkeling van de bepalingsmethode NTA 8800 is uitgevoerd door NEN. Deze is vrij beschikbaar bij NEN. De ontwikkeling van de opnameprotocollen en beoordelingsrichtlijnen is belegd bij ISSO respectievelijk InstallQ.

Meer informatie

 • Voor informatie over het Stelsel EPG, ga naar www.gebouwenergieprestatie.
 • Voor informatie over NTA 8800, neem contact op met NEN-Klantenservice,
  telefoon 015 2 690 391 of e-mail naar klantenservice@nen.nl.
 • Voor inhoudelijke vragen over NTA 8800 of het normalisatieproces, kunt u terecht bij de NEN-consultants Rob Kotte of Katrien Volleman, telefoon 015 2 690 324 of e-mail naar bi@nen.nl.
 • Wilt u meer informatie over BRL 9500 en 9501, dan kunt u terecht op de website van InstallQ. De BRL-en zijn beschikbaar via https://kennisbank.isso.nl/.
 • Voor meer informatie over de ISSO-publicaties 75.1, 82.1 en 54, kunt u de website https://kennisbank.isso.nl/ raadplegen.

 

Lees het bericht op nen.nl

Mis het niet! Nieuwe ontwikkelingen in de branche

romazo
Lees het gehele artikel

Regio avonden Romazo

Romazo Garant Professionals organiseert in maart 5 regio avonden. Er worden twee hoofdpunten besproken. De 5 pijlers van Romazo Garant en de NTA 8800. Deze nieuwe norm geeft regels bij het energieneutraal maken van gebouwen en het gebruik van zonwering hierbij. De Energie Prestatie Indicator (EPI waaier) wordt uitgelegd en een externe trainer licht toe hoe de EPI waaier gebruikt kan worden in een verkoopgesprek. Naast de leden zijn ook geïnteresseerde niet leden welkom.

Wanneer en waar:

Datum Locatie
14 maart 2019 Assen
18 maart 2019 Rotterdam
21 maart 2019 Eindhoven
26 maart 2019 Houten
28 maart 2019 Schiphol

De bijeenkomsten starten om 19.00 uur en u bent al welkom om 18.15 uur voor soep met een broodje. Na afloop is er een aangeklede borrel. Deelname is gratis en aanmelden verplicht. info@romazo.nl