Tagarchief: KU Leuven

Renson en KU Leuven werken samen aan gezond binnenklimaat

Renson—KU-Leuven
Lees het gehele artikel

Ook specialist in ventilatie, zonwering en buitenleven Renson is intensief bezig met het binnenklimaat in woningen en gebouwen. Voor dit thema interessante specialismen van het bedrijf uit Waregem zijn met name ventilatie, nachtkoeling en screenzonwering. Om de zoektocht naar een optimaal binnenklimaat kracht bij te zetten, is het bedrijf een strategische samenwerking van ten minste drie jaar aangegaan met de KU Leuven. Als manifestatie daarvan is woensdag 7 oktober de ‘Renson leerstoel voor data-driven servitization in creating healthy spaces’ ingehuldigd. Deze leerstoel biedt de universiteit de mogelijkheid om te onderzoeken hoe een totaaloplossing voor gezond en comfortabel wonen als dienst aangeboden kan worden en hoe artificiële intelligentie (AI) daar in de praktijk aan kan bijdragen. 

Deze leerstoel moet gaan uitwijzen hoe data, artificiële intelligentie en slimme technologie in de toekomst kunnen bijdragen aan een gezond binnenklimaat. Ook de wijze waarop klimaatverandering in dit proces een rol speelt, komt aan bod, net als wat er juridisch bij komt kijken en hoe dit rijmt met bouweisen en de geleidelijke transitie naar een circulaire economie. 

Het zijn in het bijzonder de KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk en de Technologiecampus in Gent die met de steun van Renson deze leerstoel gaan invullen. Het gaat om een uniek verhaal omdat er meerdere campussen bij betrokken zijn en omdat de samenwerking een sterk interdisciplinaire karakter heeft. “Dit onderzoek gaat uit van een geïntegreerde aanpak op drie verschillende domeinen: het juridische, dat van de artificiële intelligentie en ten slotte het bouwtechnische aspect. We zijn dan ook zeer verheugd dat we hiermee dit academisch jaar kunnen aftrappen”, verduidelijkt rector Luc Sels. 

“Het mooie aan deze samenwerking is de regionale kruisbestuiving tussen de Gentse bouwtechnische academische kennis, de juridische en AI-expertise in Kortrijk én de praktijkervaring van een topbedrijf in de Kortrijk-Gentse regio dat sterk investeert in onderzoek en ontwikkeling,” vult vicerector Piet Desmet aan.

“Voor ons is dit een uiterst belangrijke samenwerking”, stelt CEO Paul Renson van Renson tot besluit. “Als innovatief kennisbedrijf willen we onze baseline Creating Healthy Spaces in de praktijk blijven waarmaken. Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we de lat nog hoger leggen om dat op een gebruiksvriendelijke, slimme, duurzame en circulaire manier te doen. Dat is de reden dat we deze leerstoel financieren.”     

Renson en KU Leuven werken samen aan gezond binnenklimaat

dscf7942
Lees het gehele artikel

Op woensdag 7 oktober is de ‘Renson leerstoel voor data-driven servitization in creating healthy spaces’ ingehuldigd. Een mond vol voor wat neerkomt op een strategische samenwerking van minstens drie jaar tussen KU Leuven en pionier in zonwering, ventilatie en ‘outdoor living’ Renson uit Waregem. Dankzij de leerstoel kan de universiteit onderzoeken hoe een totaaloplossing voor gezond en comfortabel wonen als dienst kan aangeboden worden. En hoe artificiële intelligentie (AI) daar in de praktijk kan toe bijdragen.

Deze leerstoel is een driejarige samenwerking die zal uitwijzen hoe data, artificiële intelligentie en slimme technologie kunnen bijdragen aan een gezond binnenklimaat als een dienst voor (ver)bouwers en bewoners van de toekomst. Ook hoe de klimaatveranderingen daarin een rol spelen, komt aan bod. Net als wat daar juridisch komt bij kijken en hoe dit rijmt met bouwtechnische vereisten en de evolutie naar een meer circulaire economie.

Meerdere campussen en expertises

Het zijn in het bijzonder de KU Leuven campus Kulak in Kortrijk en de Technologiecampus in Gent die met de steun van Renson uit Waregem deze leerstoel invullen. Het gaat om een uniek verhaal omdat er meerdere campussen bij betrokken zijn en omdat het sterk interdisciplinaire karakter van de samenwerking in het oog springt. “Dit onderzoek gaat uit van een geïntegreerde aanpak op drie verschillende domeinen: het juridische, dat van de artificiële intelligentie en ten slotte het bouwtechnische aspect. We zijn dan ook zeer verheugd dat we hiermee dit academiejaar kunnen aftrappen,” verduidelijkt rector Luc Sels.

Renson en KU Leuven

Regionale kruisbestuiving

“Het mooie aan deze samenwerking is net de regionale kruisbestuiving tussen de Gentse bouwtechnische academische kennis, de juridische en AI-expertise in Kortrijk én de praktijkervaring van een topbedrijf in de Kortrijk-Gentse regio dat sterk investeert in onderzoek en ontwikkeling,” vult vicerector Piet Desmet aan.

“Voor ons is dit een uiterst belangrijke samenwerking,” stelt Paul Renson (CEO Renson). “Als innovatief kennisbedrijf willen we onze baseline ‘Creating Healthy Spaces’ in de praktijk blijven waarmaken. Dankzij wetenschappelijk onderzoek kunnen we de lat nog hoger leggen om dat op een gebruiksvriendelijke, slimme, duurzame en circulaire manier te doen. Daarom financieren we deze leerstoel.”