Tagarchief: R+T

R+T VERPLAATST NAAR 2024. HET IS NIET ANDERS…

Aluvision3—Pergolasrooftop-juni21–55
Lees het gehele artikel

Dit jaar was het nog misgegaan, maar in 2022 zou het gaan lukken: een R+T organiseren in Stuttgart. De voorbereidingen bij de organisatie en bij tal van bedrijven waren al in volle gang. De teleurstelling is dan ook groot dat het toch niet is gelukt. De beurs is nu uitgesteld naar 2024. Dan zou ze weer in haar ‘normale’ ritme zitten, met dien verstande dat er een editie tussenuit is gevallen. 

Messe Stuttgart heeft bekendgemaakt dat ze in de afgelopen periode veel persoonlijke en intensieve gesprekken met exposanten en partners heeft gevoerd. Die hebben uiteindelijk tot de beslissing geleid om de beurs op te schuiven. 

De beursorganisatie heeft zich samen met de exposerende bedrijven tot het laatst ingezet om de R+T toch te kunnen laten doorgaan. “De huidige coronaverordeningen van de deelstaat Baden-Württemberg en het door ons toegepaste Safe Expo-concept zouden het mogelijk maken om op basis van de huidige kennis in februari 2022 een veilig evenement te organiseren”, aldus de beursorganisatie in een verklaring. 

De situatie is echter voortdurend aan verandering onderhevig, waardoor reis- en andere beperkingen in verband met de coronapandemie opnieuw toenemen. Messe Stuttgart vindt dat niet verenigbaar met de pretentie van R+T om de toonaangevende mondiale handelsbeurs voor rolluiken, poorten en zonwering te zijn. 

Tegen die achtergrond was het duidelijk dat de R+T in februari 2022 niet in zijn gebruikelijke vorm en omvang mogelijk zou zijn. Daarbij speelde mee dat een aantal (grote) exposanten zich inmiddels had teruggetrokken of op zijn minst twijfel over het doorgaan had uitgesproken. Dat alles heeft de beursorganisatie ertoe gebracht om duidelijkheid te scheppen en de R+T uit te stellen tot 2024. Voor trendthema’s en innovaties wil Messe Stuttgart een digitaal platform ontwikkelen. Er komt echter geen digitale beurseditie R+T digital, zoals het afgelopen jaar. De volgende R+T zal nu plaatsvinden van 19 tot en met 23 februari 2024.

Podium

Z&R had de aan R+T deelnemende bedrijven uitgenodigd om alvast een vooruitblik op de beurs te geven. Voor veel bedrijven is de R+T immers dé plek om noviteiten te presenteren. Nu de R+T niet doorgaat en het wereldpodium dat de beurs is, is weggevallen, wordt het vakblad als podium voor nieuws alleen maar belangrijker. De redactie heeft daarom besloten om de voorbeschouwing niet te laten vervallen om bedrijven toch een gelegenheid te bieden om hun nieuws te presenteren. Alleen is ‘voorbeschouwing r+t’ nu ‘r+t verplaatst naar 2024’. Het is jammer, maar het is niet anders.   

In goed overleg met alle betrokkenen R+T uitgesteld naar 2022

rt_18_p_004
Lees het gehele artikel

​Messe Stuttgart verschuift de volgende editie van de R+T, de belangrijkste beurs ter wereld voor rolluiken, poorten en zonwering met één jaar, van februari 2021 naar februari 2022. De beurs wordt dan gehouden van maandag de 21ste tot en met vrijdag de 25ste. Deze beslissing is het resultaat van intensieve besprekingen tussen de beursorganisatie en alle betrokken partijen, waaronder brancheorganisaties, de R+T exposantenadviesraad en belangrijke exposanten.

In de afgelopen periode zijn een groot aantal belangrijke nationale en internationale exposanten – voor het merendeel – persoonlijk benadert. Die gesprekken hebben als duidelijk resultaat opgeleverd, dat de beslissing om de beurs uit te stellen breed wordt ondersteund. “Vanaf de eerste dag hebben we ingezet op een nauwe en transparante communicatie met alle betrokkenen”, verduidelijkt Roland Bleinroth, directeur en woordvoerder namens de directie van Messe Stuttgart. “De intensieve uitwisseling van ideeën en meningen alsook de raadpleging van een groot aantal exposanten hebben duidelijk aangetoond dat het organiseren van een beurs met de kwaliteit die men van de R+T verwacht op dit moment en onder de huidige omstandigheden niet haalbaar is. De status en het internationale karakter van de beurs vergen een lange en intensieve voorbereiding en daarvoor ontbreken op dit moment de mogelijkheden.”

“De R+T is immers veel meer dan alleen een vakbeurs”, gaat Bleinroth verder. “De interacties met collega’s en vakgenoten, de intensieve gesprekken, talrijke netwerkbijeenkomsten en het uitgebreide randprogramma maken van de R+T een driejaarlijks topevenement en tegelijk een soort van familiebijeenkomst. Dat kan onder de huidige omstandigheden echter niet worden gerealiseerd en waargemaakt.”

“Hoe zwaar ons deze beslissing na twee en een half jaar plannen en voorbereiden ook valt, het is op dit moment de enige juiste”, vult afdelingshoofd Technologie Sebastian Schmid van Messe Stuttgart aan. “Met de verplaatsing naar 2022 willen we voor alles onze partners en exposanten de grootst mogelijke zekerheid bieden. Fabrikanten en leveranciers moeten in februari 2022 weer contact kunnen leggen met het hele R+T netwerk, zoals ze dat gewoon en gewend zijn. We zijn blij dat we gezamenlijk met de branche een oplossing hebben gevonden om het succes van de R+T als belangrijkste beurs ter wereld voor rolluiken, poorten en zonwering een vervolg te kunnen geven.”

Nieuw digitaal R+T format in 2021

De verschuiving van de R+T is niet alleen nadelig, maar zorgt ook voor nieuwe kansen voor de betrokken branches. “In de periode waarin de R+T eigenlijk zou worden gehouden, van maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari 2021, krijgen exposanten de mogelijkheid om hun innovaties en nieuwigheden op een digitaal platform wereldwijd aan het vakpubliek te presenteren”, aldus Sebastian Schmid. “Het centrale punt van dit digitale format is de R+T innovatieprijs, die in de oorspronkelijke planning in een live event tijdens de beurs zou worden uitgereikt. Daarnaast worden er ook nog andere thema’s voor het voetlicht gebracht, zoals montagevaardig-heden, smart home en architectuur.”

Dit aanbod wordt aangevuld met hybride, branchespecifieke voordrachten en matchmaking activiteiten om partijen bij elkaar te brengen. Alles wat wordt gepresenteerd, blijft online 365 dagen beschikbaar tot de R+T in 2022, en zal regelmatig worden geactualiseerd. “In de komende tijd wordt dit concept voor een digitale R+T gefinetuned en worden direct de eerste omzettingen gedaan”, vertelt Schmid. “Verder zullen we alle voorbereidingen beginnen voor een succesvolle R+T in 2022. We er kijken nu al naar uit om onze exposanten en bezoekers van 21 tot en met 25 februari 2020 weer persoonlijk in Stuttgart te mogen begroeten!”