Platform over zon-en daglichtregulering, rolluiken, terrasoverkappingen en afsluitingen
Romazo fabrikanten en leveranciers in transitiefase werk in uitvoering

Romazo fabrikanten en leveranciers in transitiefase werk in uitvoering

Ooit was er één Romazo, waarin alle bloedgroepen van de zonweringwereld vertegenwoordigd waren. Op een bepaald moment is er echter een splitsing gekomen: Romazo Professionals voor de zonweringspecialist op de hoek, Romazo Fabrikanten en Leveranciers, Romazo Professionals in Beveiligingsrolluiken en Romazo Projecten voor de projectzonweerders.

Romazo Projecten is enige jaren geleden opgegaan in de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG). Romazo Professionals in Beveiligingsrolluiken – onderdeel van Romazo Professionals – is een heel gespecialiseerde club. Romazo Professionals is recent nog in Z&R 8 van 2018 voor het voetlicht gebracht naar aanleiding van de jaarvergadering in Avifauna. Maar wat gebeurt er eigenlijk bij Romazo Fabrikanten en Leveranciers? 

Een tijdlang is Romazo Fabrikanten en Leveranciers heel prominent aanwezig geweest. Dat werd vooral zichtbaar in de aanloop naar de eerste Romazo Branchedag in 2013. Romazo F&L vervulde destijds een belangrijke rol in de organisatie en de aangesloten bedrijven leverden ook financieel een substantiële bijdrage. Bij de branchedagen sindsdien waren de fabrikanten met stands aanwezig om zich te presenteren en ontstond zelfs het idee om aan de Romazo Branchedagen een soort eendaagse mini-beurs te koppelen, omdat Nederland geen eigen zonweringbeurs meer heeft. 

Romazo
Bram Plattel is de nieuwe voorzitter van Romazo F&L. 

Een van de voorgangers in die periode was Robert Bosch, die namens Rainbowsol in het bestuur van Romazo Fabrikanten & Leveranciers zat en een aantal jaren voorzitter is geweest. Romazo F&L lijkt minder prominent aanwezig dan voorheen. Wat is er gebeurd? Volgens Bosch liggen de belangen van de diverse leden van de vereniging te ver uit elkaar. “Er zijn verschillende ‘bloedgroepen’ binnen Romazo F&L: Nederlandse bedrijven die hier produceren, buitenlandse fabrikanten die hier alleen leveren enzovoorts. Dat maakt het moeilijk om tot gezamenlijke initiatieven te komen. Zijn bestuur (behalve Robert Bosch, Toon van Osta van Roma Benelux en Lars Huizinga van Dickson Constant, red.) zag eigenlijk geen oplossing. We hebben toen een aantal opties op tafel gelegd, waaronder stoppen of een ‘herbergiersfunctie’. In dat laatste geval zouden we een soort netwerkclub worden waar fabrikanten en leveranciers elkaar in een informele setting ontmoeten, maar zonder grootse perspectieven.” 

Inmiddels is er het een en ander veranderd. Het oude bestuur heeft zich teruggetrokken en onder een nieuw bestuur wordt aan een tweede leven gewerkt. De nieuwe voorzitter is Bram Plattel van Guillaume Janssen BV uit Zwolle, zijn medebestuursleden zijn Klaas-Jan Postma van swela en Marc van den Berg van Harol. “Leden die vonden dat Romazo Fabrikanten en Leveranciers niet mocht verdwijnen”, aldus Robert Bosch. “Een nobel streven, maar ik heb hen wel geadviseerd om niet op de oude voet voort te gaan, maar met iets nieuws te komen.” Lopende verplichtingen, zoals het mede-organiseren van de Romazo Branchedag op 4 november van dit jaar en de ondersteuning voor Romazo Garant, worden overigens gewoon nagekomen, wordt zowel door de oude als de nieuwe voorzitter bevestigd. 

Romazo
Jeroen de Roos, branchemanager van Romazo Professionals.  

Met een nieuwe koers voor Romazo F&L is het nieuwe bestuur eind 2018 aan de slag gegaan, maar blijkt nog niet bepaald. “Daar zijn we nu mee bezig”, aldus Plattel. “We moeten eerst maar eens alle belangen op tafel krijgen, om vandaaruit verder te gaan. Persoonlijk vind ik een sterke branchevereniging voor fabrikanten en leveranciers heel belangrijk en ik heb de indruk dat de meeste aangesloten fabrikanten en leveranciers er net zo over denken.” 

Dat laatste wordt ondersteund door het feit dat er alweer een viertal nieuwe aanmeldingen voor Romazo F&L liggen, al wil Plattel nog niet zeggen om welke bedrijven het gaat. “We hebben de aanmeldingen voorlopig aangehouden, want we willen eerst meer duidelijkheid hebben over de koers die Romazo F&L gaat varen. Daar moeten we met de huidige leden eerst uitkomen.” 

De nieuwe branchemanager Jeroen de Roos van Romazo Professionals volgt de discussies binnen Romazo Fabrikanten en Leveranciers vanaf de zijlijn. “Wat ons betreft gaat alles wat gepland is gewoon door. Romazo Professionals en Romazo Fabrikanten en Leveranciers werken ook dit jaar weer samen binnen Romazo Breed*. Daar worden gezamenlijke onderwerpen opgepakt, zoals de normcommissies, gezamenlijke marketingactiviteiten – bijvoorbeeld voor Romazo Garant – en de Romazo Branchedag. De branchedag wordt dit jaar op maandag 4 november gehouden en georganiseerd door een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van Romazo Professionals en Romazo Fabrikanten en Leveranciers.” Daarnaast ziet De Roos evenwel ook het grotere belang van Romazo F&L. “Voor Romazo Professionals is het belangrijk om één aanspreekpunt voor alle fabrikanten en leveranciers te hebben.” 

De Roos’ voorganger Martin Straver verzorgt tegenwoordig cursussen Smart Solar Shading voor de Stichting Vakopleiding Zonweringen (SVZ). Hij is vooral benieuwd of Romazo F&L meer werk gaat maken van Smart Solar Shading. “Dat is volgens mij nodig om zonwering beter op de kaart te zetten en om de zonweringbranche verder te professionaliseren. Ook fabrikanten en leveranciers moeten hun kennis over Smart Solar Shading verder oppoetsen. Om als branche maximaal van de nieuwe regelgeving voor energiezuinig bouwen te profiteren, is kennis onontbeerlijk.” Straver waarschuwt dat de branche zich niet in slaap moet laten sussen door de successen van de afgelopen jaren. “De branche – en dus ook fabrikanten en leveranciers – moet nut en noodzaak van Smart Solar Shading (blijven) zien en een visie voor de lange termijn ontwikkelen. Dat gebeurt mijns inziens nog te weinig.” 

Romazo
Martin Straver, in 2018 afgezwaaid als branchemanager van Romazo.

Bram Plattel kan zich in de aanbevelingen van Straver vinden. “Binnen Romazo Fabrikanten en Leveranciers kijken we natuurlijk ook nadrukkelijk naar Smart Solar Shading. We moeten niet achter gaan lopen bij dealers die zich in deze materie verdiepen.” Daarnaast onderschrijft Plattel de wens van De Roos dat er een organisatie van fabrikanten en leveranciers blijft bestaan. “Nogmaals: het is de intentie van het nieuwe bestuur om verder te gaan met Romazo F&L. Fabrikanten en leveranciers zien het belang, maar wel met een goede invulling en een visie voor de langere termijn. Daar gaan we dit jaar hard aan werken.”  

*Sinds 2009 werken de brancheverenigingen Romazo Professionals, Romazo Fabrikanten en Leveranciers en Romazo Professionals in Beveiligingsrolluiken officieel samen onder de naam Romazo Breed. Dit verband is vooral gericht op de energieprestatienormering (EPN) voor gebouwen. Daarnaast wordt er ook samengewerkt op het gebied van onder andere HR-zonwering, cursussen, Arbo en onderzoek. 


Leden Romazo Fabrikanten en Leveranciers

 • Allround Zonwering
 • Alukon
 • Becker
 • Corradi
 • Deponti
 • Dickson®
 • Elero
 • FAAC
 • Guillaume Janssen
 • Harol®
 • Heroal
 • Lewens
 • Luxaflex®®
 • MySun
 • Rainbowsol
 • Renson®
 • Roma
 • Sattler
 • Schlappi Markiezen
 • Serge Ferrari
 • Somfy®
 • SunCircle
 • Sunmaster
 • Swela
 • Velux
 • Verano®
 • Verosol
 • Weinor

Tekst: Thijs Pubben    Beeld: Guillaume Janssen, Thijs Pubben
Uitgelichte afbeelding: 
Robert Bosch (rechts) toen hij nog voorzitter was van Romazo F&L met Remco Roelofs, toen en nog steeds voorzitter van Romazo Professionals.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details